Latviešu

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja jūs atiestatiet savu Android vai iOS ierīci uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem, visa ar jūsu Smart-ID kontu saistītā informācija tiek dzēsta. Lai turpinātu izmantot Smart-ID, jums ir reģistrē jauns konts.

P.S.! Ja jūs neizdzēsāt savu Smart-ID kontu pirms viedierīces atiestatīšanas uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem, pēc jaunā Smart-ID konta reģistrēšanas būtu ieteicams izdzēst savu iepriekšējo kontu Smart-ID portālā.