Latviešu

Elektroniskie paraksti ar Smart-ID

2018. gada 8. novembrī Smart-ID sistēma tikai atjaunināta līdz QSCD līmenim (Kvalificēta paraksta izveides ierīce), kas nozīmē, ka parakstiem, kas ir veikti ar Smart-ID Eiropas Savienības teritorijā ir tāds pats juridiskais spēks, kā ar roku veiktam parakstam (QES līmenis).

Precīzāk, parakstiem, kas ir veikti ar Kvalificētiem Smart-ID kontiem, kas ir reģistrēti sākot ar 2018. gada 8. novembri (ieskaitot) un kuriem gala lietotāju sertifikātos ir norādīta QCP-n-qscd politika, ir tāds pats juridiskais spēks, kā ar roku veiktam parakstam.

Saskaņā ar eIDAS ir četri elektronisko parakstu drošības līmeņi:

Elektronisko parakstu līmeņi

Citi elektroniskie paraksti – visi pārējie elektroniskie paraksti, kas neatbilst vispārējiem standartiem.

AdES (Uzlabots elektroniskais paraksts). Paraksts atbilst elektroniskā paraksta tehnoloģiskajām prasībām, taču sertifikāta īpašnieka un sertifikāta izsniedzēja identitātes var būt nezināmas.

Smart-ID Basic

AdES/QC (Uzlabots elektroniskais paraksts ar kvalitātes sertifikātu). Tiek pārbaudītas gan paraksta īpašnieka, gan sertifikāta izsniedzēja identitātes.

QES (Kvalificēts elektroniskais paraksts). Augstākais elektroniskā paraksta drošības līmenis, kas atbilst ar roku veiktiem parakstiem. Tiek pārbaudītas gan paraksta īpašnieka, gan sertifikāta izsniedzēja identitātes, un paraksts ir izveidots juridiski saistošā veidā (ar kvalificētu paraksta izveides ierīci).

Smart-ID

Priekšnosacījumi un QSCD sertifikācija

Pastāv vairāki eIDAS noteiktie priekšnosacījumi, kas operatoram ir jāizpilda, lai tiktu iegūta sertifikācija atbilstoši QSCD uzticības līmenim. Turklāt, pati sistēma kā produkts ir jāatzīst par eIDAS prasībām atbilstošu attālinātu QSCD sistēmu.

Sākot ar 2018. gada 31. oktobri uzņēmums SK ID Solutions (SK), kas ir Smart-ID sistēmas operators, ir sertificēts atbilstoši eIDAS regulas prasībām attālinātu QSCD sistēmu operatoriem.

Sertifikāciju veica eIDAS izraudzīts sertifikācijas pakalpojumu sniedzējs TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT). Ņemiet vērā, ka Smart-ID sistēma darbojas ar SK EID-SK kvalificēto sertifikātu, kad vēlēsieties apskatīt sertifikācijas audita ziņojumu.

Atzinība Smart-ID produktam:

Turklāt, 2018. gada 31. oktobrī veiktā EID-SK sertifikācijas audita ietvaros, Smart-ID tika atzīts arī kā produkts, kuru drīkst izmantot kā QSCD sistēmu. Smart-ID atzīšana par QSCD sistēmu tika balstīta eIDAS prasībās and novērtējumos saskaņā ar “Vispārējiem kritērijiem informācijas tehnoloģiju drošības novērtēšanā”, versijas 3.1., 5. pārskati. Arī šo novērtējumu veica uzņēmums TÜViT.

Ņemiet vērā, ka EID-SK sertifikācijas audita laikā, Smart-ID produkta atzīšana  par attālinātu QSCD sistēmu bija iespējama, jo šajā brīdī Vispārējie novērtēšanas kritēriji bija pabeigti tādā pakāpē, kas sertificētājiem sniedza garantijas, ka produkts ir atbilstošs eIDAS prasībām, kas ir noteiktas attālinātām QSCD sistēmām, lai arī galīgā novērtējumu ziņojumu versija vēl tika gatavota.

Lai arī no juridiskās puses Smart-ID atjaunināšana līdz QSCD līmenim bija iespējama jau 2018. gada 31. oktobrī, tehniskie atjauninājumi praktiski tika ieviesti 2018. gada 8. novembrī.

QSCD novērtējumu ziņojumi un sertifikāti:

Smart-ID sistēmas galējos novērtējuma ziņojumus (precīzāk, īpašās sadaļas, kas attiecas uz QSCD) izdeva TÜViT. Sertifikātus ir iespējams apskatīt šeit:

Smart-ID ir iekļauts arī “ES dalībvalstu SSCD un QSCD pakalpojumu sniedzēju sarakstā”, kuru pārvalda Eiropas Komisija.