Latviešu

Biežāk uzdotie jautājumi

Ja saņemat šo kļūdu, visticamāk, ir radusies problēma ar jūsu personas datiem, kas izmantoti autentifikācijai Fizisko personu reģistrā. Tādā gadījumā jums jāpārskata un, ja nepieciešams, jāatjaunina jūsu dati vietējā Fizisko personu reģistrā vai jāsazinās tieši ar Fizisko personu reģistra atbalsta dienestu.

Vairāk informācijas meklējiet turpmāk norādītajās saitēs:

Smart-ID (pilnas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ LATVIJĀ LIETUVĀ
e-Identitāte:
ID karte *
Mobilais ID n/a
Banku biroji:
SEB
Swedbank
Luminor
Biometriskā identifikācija:
ID karte n/a
Pase
Smart-ID Basic (ierobežotas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ LATVIJĀ LIETUVĀ
Bankas saite:
SEB n/a n/a
Banku biroji:
SEB n/a n/a
Swedbank n/a
Medicinos Bankas n/a n/a
Šiaulių Bankas n/a n/a

Tabulā izmantotie apzīmējumi:
V = Jā, šī metode ir pieejama
n/a = Nē, šī metode nav pieejama
* = Ir iespējams, bet ar dažiem ierobežojumiem

SVARĪGI! Atkarībā no izvēlētās reģistrācijas metodes, dažādi vecuma ierobežojumi var attiekties uz lietotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Lūdzu, iepazīstieties ar prasībām nepilngadīgas personas Smart-ID konta reģistrācijai.

Lietošanas noteikumus, piemēram pārskaitījumu limitus u.c., nosaka katrs individuālais e-pakalpojumu sniedzējs.