Latviešu

Biežāk uzdotie jautājumi

Smart-ID (pilnas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ LATVIJĀ LIETUVĀ
e-Identitāte:
eID karte *
Mobilais ID n/a
Banku biroji:
SEB
Swedbank
Luminor
Biometriskā identifikācija:
eID karte
Pase
Esošais Smart-ID konts
Smart-ID ** ** **
Smart-ID Basic (ierobežotas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ LATVIJĀ LIETUVĀ
Bankas saite:
SEB n/a n/a
Urbo Bank n/a n/a
Banku biroji:
SEB n/a n/a
Swedbank n/a
Urbo Bank n/a n/a
Šiaulių Bankas n/a n/a
Esošais Smart-ID konts
Smart-ID n/a

Tabulā izmantotie apzīmējumi:
V = Jā, šī metode ir pieejama
n/a = Nē, šī metode nav pieejama
* = Ir iespējams, bet ar dažiem ierobežojumiem
** = Ir iespējams, bet ar dažiem ierobežojumiem. Lūdzu, izlasiet vairāk par esošā Smart-ID izmantošanu jauna konta autentificēšanai.

SVARĪGI! Atkarībā no izvēlētās reģistrācijas metodes, dažādi vecuma ierobežojumi var attiekties uz lietotājiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem. Lūdzu, iepazīstieties ar prasībām nepilngadīgas personas Smart-ID konta reģistrācijai.

Lietošanas noteikumus, piemēram pārskaitījumu limitus u.c., nosaka katrs individuālais e-pakalpojumu sniedzējs.

Ir iespējami vairāki iemesli.

Antivīrusu programmas:
Ja izmantojat Android viedierīci, jūs kļūdas paziņojumu iespējams saņemat, ja jums ir uzstādīta kāda antivīrusu programma, piemēram, Android AVG vai vecākvadības lietotne Qustodio, kas liedz izveidot drošu savienojumu ar Smart-ID.  Mēģiniet atspējot šo programmatūru un reģistrēties vēlreiz, lai pārliecinātos, ka problēma ir novērsta.

Nav pieejami mobilie dati:
“Savienojums nav drošs” paziņojums var parādīties arī, ja izmantojat mobilo internetu un esat pārsnieguši savu datu apjoma limitu. Pārliecinieties, vai joprojām varat piekļūt internetam un gadījumā, ja tas nav iespējams, pieslēdzieties Wi-Fi tīklam vai sazinieties ar savu telefona sakaru operatoru, lai papildinātu mobilo datu apjomu.

Nepareizi datuma un laika iestatījumi:
Šo paziņojumu jūs varat saņemt arī gadījumā, ja jūsu tālrunī tiek izmantoti nepareizi datuma un laika iestatījumi (piemēram, ja esat ceļojumā, atrodaties citā laikā zonā, vai manuāli esat izmainījuši laika un datuma iestatījumus). Nomainiet sava tālruņa datuma un laika iestatījumus uz “automātiskiem” un mēģiniet vēlreiz!