Lietuvių

Valstybė vis dar kiša koją kvalifikuoto elektroninio parašo plėtrai

16.05.2023
Autorius: Smart-ID

Kaip nurodoma RRT ataskaitoje, nors Lietuvos patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų sudarytų kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius nuo 2018 m. kasmet mažėja, tačiau vis daugiau sertifikatų kartu su SIM kortelėmis („Mobile-ID“) ir su „Smart-ID“ programėle Lietuvos gyventojams išduoda „SK ID Solutions“, todėl bendras išduotų ir galiojančių kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų skaičius nuosekliai auga. Anot V. Kamarevcevo, tokie duomenys nėra atsitiktiniai – mat jie rodo, kad žmonėms patogu naudoti „Mobile-ID“ bei „Smart-ID“, o valstybės turimos priemonės neišjuda iš mirties taško:

„Matome, kad didelė dalis šalies gyventojų turi priemones galimybei pasirašyti elektroniniu parašu, tačiau vis dar nėra pakankamai viešojo sektoriaus paslaugų, kurioms būtų galima prisijungti ar pasirašyti tokiu būdu. Išvystytas viešasis sektorius paskatintų žmones pradėti naudotis kvalifikuotu elektroniniu parašu – tą nurodo beveik ketvirtadalis šalies gyventojų. Todėl privatus sektorius turi versti kalnus šviesdamas žmones, inicijuodamas patikimumo užtikrinimo paslaugų atsiradimą rinkoje, o viešasis – neturėtų tam kišti kojos. Šioje vietoje būtinas didesnis valstybės dėmesys. Privalo rastis daugiau galimybių prie viešojo sektoriaus paslaugų jungtis naudojantis visomis skaitmenizuotų paslaugų gavimo elektroninėmis priemonėmis“.

2022 m. pabaigoje galiojo 2 982 380 Lietuvos gyventojams išduotų kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų. Per 2022 m. bendras galiojančių sertifikatų skaičius padidėjo 10,9 proc., o palyginti su 2017 m., kuomet galiojo 944 127 sertifikatai, išaugo 3,2 karto ir buvo didžiausias per visą 2017–2022 m. laikotarpį.

2022 m. mobiliojo elektroninio parašo naudotojų (naudojančių kvalifikuotus elektroninio parašo sertifikatus, išduodamus kartu su SIM kortelėmis („Mobile-ID“) ir su „Smart-ID“ programėle) skaičius išaugo 16,2 proc. ir dabar tokias priemones yra pasirinkusi didžioji dalis (80,4 proc.) kvalifikuoto elektroninio parašo naudotojų Lietuvoje, rodo RRT duomenys.