Latviešu

Kāpēc Eiropas Digitālās identitātes maka ieviešana pašlaik nav laba ideja

19.08.2021
Autors: Smart-ID

Jauns priekšlikums ir papildināt pašreizējo eIDAS uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstu ar četriem jauniem kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem: elektroniskās arhivēšanas pakalpojumu, elektronisko virsgrāmatu (ledger), pazīmju apliecināšanu un attālināta elektroniskā paraksta un zīmogu veidošanas ierīču pārvaldības nodrošināšanu. Tas ir pozitīvs virziens. tomēr ierobežojumi, kas attieksies uz pazīmju piešķiršanas pakalpojumu sniedzēju elektronisko apstiprināšanu, varētu nebūt pilnībā pamatoti un varētu kavēt tirgus izaugsmi.

Patstāvīgu identitātes shēmu ieviešana kopā ar kvalificētu elektronisko virsgrāmatu (ledger) ir patiešām pozitīvi vērtējama, taču šobrīd nepamet sajūta, ka tas ir mēģinājums regulēt tirgu, nevis ieviest digitālos pakalpojumus. Pārāk maz uzmanības ir pievērsts esošās identitātes shēmas modeļa uzlabošanai. Regulai būtu jānosaka skaidra Komisijas loma tādu standartu izveidē, kas atvieglotu personas identitātes komunicēšanu.