Latviešu

Kā saņemt atbalstu uzņēmējdarbības digitalizācijai?

16.05.2023

Vienas pieturas aģentūras sākotnējai izvērtēšanai, atbalstam un pilnveidei

Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris un Latvijas Digitālais akselerators darbosies kā vienas pieturas aģentūras, kas padziļināti izvērtēs komersantus, sniedzot tehnisko ekspertīzi, apmācības, prasmju pilnveidi, lai tiktu īstenota digitālā transformācija.

Ar ko sākt? Lai pieteiktos kādā no digitālās transformācijas investīcijām, komersantam vispirms jāvēršas pie viena no Latvijas Eiropas digitālās inovācijas centriem – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora, lai veiktu sākotnējo digitālā brieduma testu, novērtējot esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificētu jomas, kurās nepieciešams veikt ieguldījumus, un tālāk saņemtu digitālās attīstības ceļa karti, kas jau būs padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai. Pēc projekta īstenošanas būs nepieciešams veikt otrreizējo digitālā brieduma testu, lai novērtētu digitālo izaugsmi.

Tādējādi līdz pat 2026. gada 30. jūnijam nodrošinās komersantiem digitālās transformācijas konsultācijas un mentoringu, piekļuvi eksperimentēšanas, pilotēšanas un testēšanas darbībām pirms investīciju ieguldījumiem, kā arī palīdzēs komersantiem sagatavot projektu pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un “Altum” atbalsta saņemšanai. Atkarībā no uzņēmuma darbības specifikas un digitālā brieduma testa rezultātiem ar šīm digitalizācijas programmām iespējams saņemt atbalstu arī Smart-ID integrēšanai savos e-pakalpojumos.

LIAA komersanti varēs saņemt atbalstu administratīvo, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības, transporta un loģistikas, ražošanas un kvalitātes kontroles, operatīvās vadības, stratēģiskās vadības procesu un citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšanai.

LIAA sniegs atbalstu procesu digitalizācijai, kas tiks izmaksāts gala labuma guvējam, tostarp mikro un maziem komersantiem būs pieejams atbalsts līdz 5000 eiro, bet mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lieliem komersantiem, nevalstiskajām organizācijām un valsts kapitālsabiedrībām būs pieejams atbalsts līdz 100 000 eiro.

Savukārt “Altum” īstenotās atbalsta programmas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” kopējais finansējums ir 45,14 miljoni eiro, un plānots, ka šajā programmā līdz 2026. gada 30. jūnijam kopumā būs atbalstīti 133 digitālās transformācijas projekti, piesaistot privāto līdzfinansējumu 37 miljonu eiro apmērā. “Altum” komersanti varēs saņemt aizdevumu uzņēmumu digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas veicināšanai.

Uzņēmumu digitālās transformācijas sekmēšanai Ekonomikas ministrija kopumā ieviesīs piecas jaunas programmas. Līdz ar to periodā līdz 2026. gada 30. jūnijam

kopumā plānots sniegt digitalizācijas atbalstu vismaz 7000 komersantiem, digitālo pakalpojumu un nepieciešamo spēju un prasmju attīstībā kopumā ieguldot 139,4 miljonus eiro.

Pieteikšanās digitālā brieduma testam un papildu informācija pieejama mājaslapās: https://www.digitallatvia.lv un www.dih.lv.