Latviešu

“Igaunijas elite spēja formulēt vienu valsts prioritāti – IT, Latvijā mums ir apmēram sešas”

07.04.2022
Autors: Olafs Zvejnieks

“Privātā biznesa attīstību digitalizācijas virzienā ļoti pozitīvi ietekmējusi Covid-19 pandēmija. Pēdējo divu gadu laikā situācija biznesa digitalizācijas jomā krasi, faktiski nesalīdzināmi, mainījusies. Šo divu gadu laikā uzņēmēji beidzot novērtēja to, ka daudzas lietas iespējams paveikt attālināti, un sāka strauju attīstību šajā virzienā. Turklāt ekonomikas atveseļošanas programmas ietvaros jau tuvā nākotnē būs pieejami granti digitalizācijas veicināšanai, un ceru, ka uzņēmēji pratīs tos izmantot,” saka SK ID Solutions Biznesa attīstības un Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere.