Latviešu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šis kļūdas paziņojums nozīmē, ka ir bijusi problēma ar informācijas saņemšanu no valsts iedzīvotāju reģistra. Ja jūs redzat šādu kļūdas paziņojumu, lūdzu, mēģiniet reģistrēties atkārtoti – pie vainas varētu būt vienkārša savienojuma kļūda. Ja kļūda atkārtojas, tas varētu nozīmēt, ka informācija par jūsu vecākiem vai likumīgo aizbildni ir neprecīza vai nav pieejama. Ja esat pārliecināti, ka jūsu sniegtā informācija ir norādīta precīzi, lūdzu, pārskatiet savus datus valsts iedzīvotāju reģistrā:

Sākot ar 2017. gada rudeni, nepilngadīgas personas Smart-ID kontu ir iespējams reģistrēt arī bankas filiālē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gan vecākam, gan nepilngadīgajai personai ir jāuzrāda savs nacionālās identifikācijas dokuments.

Smart-ID (pilnas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ: LATVIJĀ: LIETUVĀ:
e-Identitāte:
eID karte 0 gadi n/a *
Mobilais ID 15 gadi n/a *
Banku filiālēs:
SEB * * *
Swedbank * * *
Luminor * * *
Biometriskā identifikācija
eID karte 7 gadi 7 gadi 7 gadi
Pase 7 gadi 7 gadi 7 gadi
Smart-ID Basic (ierobežotas piekļuves konts)
IGAUNIJĀ: LATVIJĀ: LIETUVĀ:
Bankas saite:
SEB n/a 7 gadi n/a
Banku filiālēs:
SEB n/a 7 gadi ** n/a
Swedbank n/a 6 gadi ** 6 gadi
Urbo Bank n/a n/a 18 gadi

Lietošanas noteikumus, piemēram pārskaitījumu limitus u.c., nosaka katrs individuālais e-pakalpojumu sniedzējs.

n/a = Šī iespēja nav pieejama
0 gadi = Nav vecuma ierobežojumu
* = Smart-ID nav noteicis nekādus vecuma ierobežojumus, taču jums ir jāpārliecinās vai vecuma ierobežojumus nav noteicis jūsu pakalpojumu sniedzējs/mobilo sakaru operators/izplatītājs.
** = Bērnam uz bankas filiāli ir jādodas kopā ar vienu no vecākiem. SEB bankā šī prasība attiecas uz visām nepilngadīgām personām, savukārt Swedbank – tikai uz personām, kuras vēl nav sasniegušas 16 gadu vecumu.