Latviešu

Biežāk uzdotie jautājumi

Vispirms pārliecinieties, vai ierīcei ir piekļuve internetam — mobilā interneta savienojumam vai Wifi jābūt ieslēgtam.
Ja autentifikācijas paziņojums jūsu ierīci nav sasniedzis, atveriet lietojumprogrammu Smart-ID un pārbaudiet, vai pašlaik nenotiek kāda autentifikācija. Lietojumprogramma jums prasīs ievadīt PIN kodu, ja tas būs nepieciešams.
Ja PIN kodi ir bloķēti, lietojumprogramma Smart-ID to paziņo.