Latviešu

Kļūdu paziņojumi

Šis kļūdas paziņojums nozīmē, ka ir bijusi problēma ar informācijas saņemšanu no valsts iedzīvotāju reģistra. Ja jūs redzat šādu kļūdas paziņojumu, lūdzu, mēģiniet reģistrēties atkārtoti – pie vainas varētu būt vienkārša savienojuma kļūda. Ja kļūda atkārtojas, tas varētu nozīmēt, ka informācija par jūsu vecākiem vai likumīgo aizbildni ir neprecīza vai nav pieejama. Ja esat pārliecināti, ka jūsu sniegtā informācija ir norādīta precīzi, lūdzu, pārskatiet savus datus valsts iedzīvotāju reģistrā:

Sākot ar 2017. gada rudeni, nepilngadīgas personas Smart-ID kontu ir iespējams reģistrēt arī bankas filiālē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gan vecākam, gan nepilngadīgajai personai ir jāuzrāda savs nacionālās identifikācijas dokuments.