Latviešu

Elektroniskā identifikācija un lietotāju privātums: atskats uz Smart-ID izstrādātāju brokastīm

10.04.2024

Radošā un izzinošā atmosfērā, kā ierasts, iedziļinājāmies dažādos ar digitalizāciju, identifikāciju un tās nākotni saistītos jautājumos. Šoreiz pasākumu caurvija privātuma tēma – kā respektēt to, lai lietotāji, apliecinot savu identitāti, var atklāt tikai tik daudz datu un informācijas, cik vēlas. Tāpat bija iespējams uzzināt, kādi risinājumi jau šodien ir pieejami elektronisko pakalpojumu sniedzējiem, lai parūpētos gan par datu aizsardzību, gan par savu klientu interesēm.

Pasākums tika atklāts ar publiskā sektora ekspertu diskusiju. Mārtiņš Jansons (Ekonomikas ministrija) informēja gan par dažādiem atbalsta mehānismiem un instrumentiem, kuri pieejami uzņēmējiem ikdienas procesu efektivizēšanai, digitalizācijas un produktivitātes veicināšanai, kā arī inovācijām, tāpat arī par biznesa inkubatoriem jeb Latvijas investīciju un attīstības aģentūras reģionālajām pārstāvniecībām, kas kalpos par platformām biznesa projektu realizēšanai. Savukārt Ingrīda Igaune (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) ieskicēja plašāk par ministrijas darbu gaidāmo nozares normatīvo aktu kontekstā, t. sk. gaidāmo Eiropas Savienības digitālās identitātes maku (EUDIW) un tā ideju. Visbeidzot diskusijā tika aktualizēts arī jautājums par to, kā Latvijas sabiedrībai sokas ar digitālajām prasmēm un kā ikdienā izmantojam digitālos risinājumus gan kā sabiedrības locekļi, gan uzņēmumu darbinieki.

 

 

Vai anonīmā identitāte tiešsaistē ir iespējama? Vai privātums ir juridisks vai tomēr cilvēcisks koncepts? Vai ir iespējams pilnībā uzticēties uzticamības pakalpojumu sniedzējiem? Par šiem un citiem jautājumiem pasākuma laikā aizdomāties rosināja Kirils Solovjovs (Possible Security) savā prezentācijā Anonīmā identitāte tiešsaistē. Kirils iedziļinājās vairākos ar digitālo identitāti saistītos problēmjautājumos, kā arī dalījās ar piemēriem no personīgās pieredzes un stāstīja par iespējām, kā mazināt datu noplūdes riskus.

 

 

Digitālos procesos neiztikt bez uzticamības pakalpojumiem – tā, iesākot savu prezentāciju Digitālu procesu ieviešana, izmantojot paplašinātos identitāšu atribūtus, norādīja ilggadējs SK ID Solutions sadarbības partneris Edgars Stafeckis (TrustLynx). Edgars vienkāršotā veidā izskaidroja, kas ir atribūti, kas piesaistīti ikvienai e-identitātei un kā ērti iegūt nepieciešamo informāciju par konkrēto lietotāju – vai viņš/-a atbilst pakalpojuma vai preces kritērijiem, vai ir tiesīgs pārstāvēt uzņēmumu, vai atbilst atbilstības prasībām u.c. Tāpat prezentācijā tika ieskicēta arī gaidāmās eIDAS 2.0 regulas un EUDIW būtība, lai padarītu digitālos pakalpojumus pieejamākus ikvienam Eiropas Savienības iedzīvotājam. Klātesošie īpaši novērtēja arī Edgara ilustratīvās shēmas un skaidrojumu par datu apmaiņas plūsmu, kā arī piemērus, kur jaunie risinājumi e-pakalpojumos var noderēt jau šodien.

 

 

Pasākuma oficiālo daļu noslēdza Mārtiņš Avens (SK ID Solutions), klātesošajiem pastāstot vairāk par OpenID Connect (OIDC) autentifikāciju un anonīmo vecuma pārbaudi. Mārtiņš ieskicēja dažādus nozares izaicinājumus, piemēram, faktu, ka e-pakalpojumu sniedzēji šobrīd ir spiesti saņemt vairāk datu, nekā realitātē ir nepieciešams, un tas attiecas arī uz vecuma pārbaudi. Dalībnieki varēja iepazīties ar dažādām nozarēm, kurās anonīma vecuma pārbaude var noderēt, kā arī ieguvumiem uzņēmumiem, tostarp, bet ne tikai – laika ietaupīšanu. Prezentācijas noslēgumā iepriecinājām klātesošos arī ar no mūsu puses gaidāmajiem jaunumiem – dark mode jeb tumšo motīvu/tēmu, ko daudzi Smart-ID lietotāji īpaši gaida, kā arī identitātes apliecināšanu ar kvadrātkodu (QR kodu).

 

 

Priecājāmies arī par plašo interesi un daudzskaitlīgajiem jautājumiem, ko izstrādātāju brokastu dalībnieki iesūtīja pirms pasākuma norises. Iespējams, kāds no tiem interesē arī Tevi!

 

 

Liels paldies pasākuma lektoriem, kā arī ikvienam dalībniekam!