Lietuvių

Klaidų pranešimai

Šį klaidos pranešimą gaunate, jei skiriasi jūsų paskyros ir gyventojų registre esantys duomenys, naudojami elektroniniam tapatybės nustatymui, arba nepavykus atlikti registracijos, nes nebuvo įmanoma patikrinti jūsų duomenų. Norėdami išspręsti šią problemą, patikrinkite ir, jei reikia, atnaujinkite savo gyventojų registre pateiktus duomenis. Šiuo tikslu kreipkitės į gyventojų registro pagalbos centrą.