Eesti

Korduvad küsimused

Smart-ID kasutamisel võib üliharvadel juhtudel tekkida viga, kus sul palutakse PIN1-kood uuesti sisestada – ent tavapikkuses PIN-koodi asemel* nõuab Smart-ID, et sisestatav kood oleks ühe koha võrra pikem. Nii küsitakse sinult neljakohalise PIN-koodi asemel viiekohalist, seejärel kuuekohalist ja nii edasi. Kuni lõpuks kuvab äpp sulle veateadet INVALID_TRANSACTION_STATE.

Sõltumata sellest, mida sa sisestad, ei võimaldata sul autoriseerimist lõpule viia.

Tegemist on üliharva esineva veaga, mille tekkepõhjused on teadmata ja millele puudub kahjuks lihtne lahendus.

Smart-ID kasutamise jätkamiseks tuleks sul:

  • Olemasolev Smart-ID konto kustutada (äpi menüü kaudu)
  • Seejärel uus Smart-ID konto registreerida
  • NB! Tegemist on küll ebamugavusi põhjustava, ent ohutu veaga: sinu isikuandmed on jätkuvalt kaitstud!

Kuna tegemist on väga harvaesineva veaga, oleksime lisainfo eest väga tänulikud: juhul, kui tead, kuidas viga korrata, anna sellest meie tehnilisele toele kindlasti teada.

* Enamik inimesi eelistab kasutada neljakohalist PIN1-koodi, aga tegelikult võid sa omale kontot luues ka pikemad PIN-koodid valida. PIN1-koodi lubatud pikkus on 4-12 numbrikohta. Selle vea puhul küsitakse sinu käest tavapärasest pikema PIN-koodi sisestamist sõltumata sellest, mitme kohaline oli sinu õige PIN1 pikkus.