Eesti

Digitaalne allkirjastamine

Kas teadsid, et Smart-IDga saad allkirjastada dokumente ning Smart-IDga antud digiallkirjad on juriidiliselt samamoodi kehtivad, nagu käsitsi kirjutatud allkirjad? Smart-IDga digiallkirjastamine on lihtne ja mugav.

Digitaalse allkirjastamise võimalused

Online allkirjastamise teenused:

Smart-IDga saad dokumente digitaalselt allkirjastada Dokobiti ja MARKsigni portaalides.

Allkirjastamine äpis:

Kui kasutad iPhone’i, siis saad alla laadida Dokobiti äpi.

Allkirjastamine arvutis:

DigiDoc4 tarkvara:
DigiDoc4 tarkvaras saad Smart-IDga saad dokumente allkirjastada ja kontrollida digiallkirjade kehtivust. Kahjuks on Läti ja Leedu isikukoodide kasutamisel piirangud ja seepärast tuleb DigiDoc4 tarkvara kasutada ettevõtete režiimis.

Microsoft Word Add-in:
Dokobiti lisarakendusega saad dokumente allirjastada otse Microsoft Wordis.

E-teenuses allkirjastamine:

Enamus e-teenustest, mis kasutavad Smart-IDd kasutajate autentimiseks, kasutavad seda ka oma teenusega seotud dokumentide allkirjastamiseks – nt ülekannete kinnitamiseks või kasutustingimustega nõustumiseks vmt. Iga kord, kui sul palutakse sisestada PIN2, on tegemist digitaalse allkirjastamisega. Näiteks, kui pangas on vaja laenuleping sõlmida, siis on täiesti võimalik seda teha otse internetipangas ilma, et peaks midagi oma seadmesse alla laadima. Sama kehtib ka teiste suurte teenusepakkujate ja riigiteenuste kohta.

Elektroonilised allkirjad:

Elektrooniline allkirjastamine tähendab dokumentide – ülekannete, kinnituste, lepingute jne – allkirjastamist paberivabalt kasutades selleks digitaalset identifitseerimist. Kui allkiri vastab eIDASe kõrgeimale standardile, siis nimetatakse seda digitaalseks allkirjaks ning see on võrdne omakäelise allkirjaga.

Alates 8. novembrist 2018 on Smart-ID äpp tunnustatud kui kvalifitseeritud allkirjastamisvahend (Qualified Signature Creation Device ehk QSCD). See tähendab, et Smart-IDga (välja arvatud Smart-ID Basic!) antud allkirju aktsepteeritakse kõikjal Euroopa Liidus ja need on juriidiliselt võrdsed omakäelise allkirjaga.

eIDASe järgi on elektroonilised allkirjad jaotatud nelja erineva tasemega gruppi:

Elektrooniliste allkirjade tasemed

Muud elektroonilised allkirjad ehk kõik digitaalsete vahenditega antud e-allkirjad, mille vastavus kehtivatele standarditele on kontrollimata või tuvastamatu.

AdES (täiustatud e-allkiri ehk Advanced Electronic Signature). Allkiri vastab tehnilistele nõuetele, ent allkirjastaja ja/või sertifikaadi väljastaja taust võib olla teadmata.

Smart-ID Basic

AdES/QS (kvalifitseeritud sertifikaadiga täiustatud e-allkiri ehk Advanced Electronic Signature with a Qualified Certificate). Nii allkirjastaja kui sertifikaadi väljastaja taust on kontrollitud, ent puudub kontrollitav info allkirjastamisvahendi vastavuse kohta.

QES (Qualified Electronic Signatureehk kvalifitseeritud digiallkiri). Elektrooniliste allkirjade kõige kõrgem, omakäelise allkirjaga võrdsustatud tase. See tähendab, et kontrollitud on nii allkirjastaja kui sertifikaadi väljastaja taust ning digiallkirja andmiseks on kasutatud kvalifitseeritud allkirjastamisvahendit.

Smart-ID

Allkirjastatud dokumentide formaadid:

Elektrooniliselt allkirjastatud dokumendid võivad olla erinevates vormingutes ja kõik need ei ole ühtmoodi toetatud. Kui saad valida, siis soovitame kasutada ASICE failivormingut – see standard kehtib kõikides Euroopa Liidu riikides (sinu allkirjastatud dokumendid näevad välja sellised: failinimi.asice). PDF on ka hea failiformaat ning see on saadaval Dokobiti and MARKsigni keskkondades.

Kuidas vaadata, kas dokument on allkirjastatud?

DigiDoc4 tarkvaras näed kõiki dokumendiga seotud allkirju ja tarkvara ka hoiatab, kui mõni allkirjadest ei peaks vastama kõrgeimale juriidilisele tasemele (ja võib seepärast mitte olla kohtus kasutatav). NB! DigiDoc 4 tarkvaras allkirjade nägemiseks ei pea eraldi sisse logima.

Dokobiti lahendus võimaldab sul samuti dokumendiga seotud allkirju näha. Pööra tähelepanu allkirjade tasemele, eriti kui tegemist on rahvusvaheliste dokumentidega (digitaalallkiri peab vastama QES tasemele).

Kas oled valmis allkirjastama?

Kui registreerisid endale Smart-ID konto pärast 9. novembrit 2018, saad Smart-ID-d kasutada digiallkirjastamiseks. Kui registreerisid konto enne seda ja sa pole seda värskendanud või kasutada Smart-ID Basic versiooni, siis pead digiallkirjastamisks oma Smart-ID äppi värskendama.

Kuidas kontrollida oma konto taset:

 1. Ava Smart-ID äpis menüü
 2. Vajuta alajaotusel Kasutaja info
 3. Kas seal on kirjas…:
  … Smart-ID kvalifitseeritud elektrooniline allkiri? Oled valmis allkirjastama!
  … midagi muud? Pead oma kontot uuendama.

Kuidas Smart-IDga allkirja anda

 1. Vali allkirjastamise portaal või äpp
 2. Laadi fail üles
 3. Kliki nupule Allkirjasta Smart-IDga (sinu seadmesse saadetakse sõnum)
 4. Ava Smart-ID äpp oma mobiilses seadmes
 5. Võrdle allkirjastamisportaalis või -äpis olevat kontrollkoodi Smart-ID äpis oleva koodiga
 6. Kui koodid on samad, siis sisesta PIN2 (dokument allkirjastatakse automaatselt)
 7. Laadi allkirjastatud fail alla.