Eesti

Biomeetriline registreerimine kõigile alates 7. eluaastast

15.01.2024

Biomeetrilise registreerimise võimaldamine igas vanuses kasutajatele teenib meie eesmärki toetada turvalisi digitaalseid harjumusi juba varasest east alates. Tänu sellele saavad ka kõige nooremad lapsed Smart-ID-d kasutades veebimaailmas turvaliselt navigeerida, avada oma esimese pangakonto virtuaalselt ning alustada oma digiteekonda turvaliselt. Ilma kodunt lahkumata.

Sarnaselt kuni 18-aastaste kasutajate biomeetrilise registreerimise protsessile peab ka 7–13-aastaste laste registreerimise kinnitama lapsevanem või seaduslik eestkostja. Üksikasjalikud juhised biomeetriliseks registreerimiseks leiate siit.

Smart-ID eesmärk on luua ka kõige noorematele kasutajatele turvaline veebikeskkond ja sillutada hõlpsalt kulgev digitaalne teekond. Siinjuures on lapsevanematel ja eestkostjatel oluline roll aidata oma järglastel digitaalset maailma mõista ja seal vastutustundlikult tegutseda.