Eesti

Korduvad küsimused

Mitu kasutajat ühele ja samale e-teenusele / pangaarvele:

Juhul, kui sina ja su pereliikmed või äripartnerid jagavad ühiseid e-teenuseid, näiteks vajavad ligipääsu samale pangakontole, tuleks sul pöörduda otse teenusepakkuja poole. Igale kasutajale luuakse eraldi ligipääsukonto ning määratakse individuaalsed piirangud ja õigused. Nii on tagatud, et kõigil on oma õiguste piires võimalik sama e-teenust tarbida ning iga kasutaja tegevusest jääb eraldi jälg.

Mitu kasutajat ühele ja samale Smart-ID kasutajakontole:

Smart-ID’le kehtivad samad reeglid mis ID-kaardile ja mobiil-IDle. Tegemist on sinu digitaalse isikutunnistusega ja sellega tohid oma isikut tuvastada ning tehinguid kinnitada ja dokumente allkirjastada ainult sina ise!  Kui sa jagad kellegagi oma nutiseadet, ära anna tema käsutusse oma Smart-ID PIN- või PUK-koode!