Eesti

Korduvad küsimused

Turvalisuse kaalutlustel on piiratud Smart-ID rakenduse kasutamine ruuditud nutiseadmetes. Juhul, kui meie süsteem tuvastab, et tegemist on ruuditud nutiseadmega, näed oma ekraanil ühte kahest hoiatusest:

  • Ruuditud nutiseadme hoiatus.
    Smart-ID rakendus hoiatab, et nutiseade on ruuditud ja sellega seoses on Smart-ID kasutamine piiratud. Teatud tegevused, näiteks konto registreerimise, saad siiski lõpule viia.
  • Ruuditud nutiseadme piiramine.

Ruuditud nutiseadme kasutamise tõttu on keelatud kõik Smart-ID tegevused. Sul ei ole võimalik Smart-ID abil enam e-keskkondadesse sisse logida, tegevusi kinnitada ega kontot registreerida.

Ainus võimalus olukorra lahendamiseks on ruutimise lõpetamine ja nutiseadmete standardseadete (või vabrikuseadete) taastamine. Juhul, kui oled kindel, et sinu nutiseade ei ole ruuditud ja sa siiski saad vastavasisulisi hoiatusi, võta ühendust meie  klienditoega.

Kas Smart-ID annab autoriseerimisel sulle veateate “turvakontroll ebaõnnestus”? Loe edasi