Eesti

Havas Estonia uuring Meaningful Brands Eesti TOP 10

26.09.2022

Havas Estonia läbi viidud uuringu Meaningful Brands andmetel on SK ID Solutionsi pakutav rahvusvaheline autentimisteenus Smart-ID üks kümnest kõige meeldivamast brändist, millesse eestlased kiindunud on. Lisaks Smart-ID-le jõudsid TOP 10sse veel sellised väga tuntud kohalikud ja globaalsed kaubamärgid nagu Päästeamet, Google, Tartu Ülikooli Kliinikum, Gmail ja MasterCard.

Kui Päästeameti kaubamärki on kiindunud 86% küsitluse vastanuist, siis Smart-ID bränd meeldib 75 protsendile vastanuist. Sellega on Smart-ID praktiliselt võrdsel positsioonil MasterCardi (76%), Eesti Haigekassa (77%) ja Regionaalhaiglaga (samuti 77%).