Eesti

Korduvad küsimused

Smart-ID rakenduse turvalise kasutamise tagamiseks nutikellas Apple Watch tuleb lubada Apple Watchi seadetes pääsukoodiga tuvastus. See funktsioon lisab täiendava turvakihi, takistades volitamata juurdepääsu teie seadmele ja selle võimalikku väärkasutust isikutuvastusel ning digiallkirjastamisel.

Kuidas aktiveerida pääsukood nutikellas Apple Watch?

1. Avage seaded: Vajutage nuppu Digital Crown (kõrge nupp käekella küljel), et pääseda avakuvale Home. Leidke ja puudutage seadete valikut Settings (hammasratta ikoon).
2. Puudutage pääsukoodi valikut Passcode: kerige seadetes allapoole ja puudutage valikut Passcode.
3. Aktiveerige pääsukood: puudutage valikut Turn Passcode On. Nüüd peate looma turvalise pääsukoodi, mida teate ainult teie.
4. Kinnitage pääsukood: valiku kinnitamiseks sisestage pääsukood uuesti.

Miks peaks pääsukoodi aktiveerima?

1. Kõrgem turvalisuse tase: pääsukoodi aktiveerimine tagab, et teie nutikellale Apple Watch on juurdepääs ainult volitatud kasutajatel. See ennetab kella volitamata kasutamist isikutuvastusel ja digiallkirjastamisel.
2. Volitamata juurdepääsu ennetamine: isegi siis, kui teie kell satub füüsiliselt kellegi võõra kätte, ei saa ta seda ilma pääsukoodi teadmata kasutada.

Nõuanded ja kaalutlused

1. Jätke oma pääsukood meelde: hoidke oma pääsukoodi ainult enda teada ning vältige selle jagamist teistega.
2. Muutke pääsukoodi: saate oma pääsukoodi igal ajal muuta, järgides samu seadistuse samme (1–3) ja valides pääsukoodi muutmiseks Change Passcode.
3. Andmete varundamine: kui unustate oma pääsukoodi, peate nutikella Apple Watch taaslähtestama, kuid seda tehes kustutatakse kõik andmed. Andmete säilitamiseks varundage oma seadet korrapäraselt.
4. Täiendavad turvameetmed: lisaks pääsukoodile soovitame laadida Apple Watchi alati uusima tarkvara ja kaaluda ka randmetuvastuse lubamist.

Aktiveerides nutikella Apple Watch pääsukoodi, astute suure sammu ka rakenduse Smart-ID turvalisema kasutamise huvides.