Eesti

Korduvad küsimused

Kahjuks ei ole teha midagi: turvalisuse huvides ei ole sinu PIN-koodid kuhugi salvestatud. Ainus võimalus Smart-ID kasutamise jätkamiseks on olemasolev konto kustutada ja uus registreerida.

PIN1 koodi kasutatakse autoriseerimiseks ning PIN2 koodi allkirjastamiseks ja/või tegevuste kinnitamiseks. PIN-koodid on teineteisest sõltumatud ja neid saab kasutada eraldi. Pea aga meeles: kui su PIN-koodid on püsivalt lukustatud, pead registreerima uue konto. PIN-koode ei saa taastada!

Uue Smart-ID konto loomiseks:

a) ava Smart-ID iseteenindusportaal https://portal.smart-id.com või kustuta konto Smart-ID rakenduse kaudu
b) registreeri uus Smart-ID konto