Eesti

Korduvad küsimused

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Smart-ID kasutab Google ja Apple sõnumiplatvorme ainult selleks, et teavitada rakendust serveris ootava info kohta. Kogu muu kommunikatsioon toimub turvalise HTTPS ühenduse kaudu.

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?