Eesti

Korduvad küsimused

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Privaatvõti tähendab krüpteeritud numbrijada: matemaatiliselt koostatud väga pikka ja juhuslikuna näivat numbrikombinatsiooni, mida on võimatu lihtsalt “ära arvata”. Digitaalallkirjade süsteem töötab võtmepaaridega: üht osa võtmepaarist on vaja digitaalallkirja jaoks vajaliku jada arvutamiseks, teist selle arvutuskäigu kinnitamiseks. Salajane osa võtmepaarist on seotud sinu PIN-koodidega: kuni neid ei tea keegi, ei saa keegi ka sinu eest digiallkirja anda.

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?