Eesti

Korduvad küsimused

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?

PIN-koodid on salajased ja neid ei  tohiks teada mitte keegi peale sinu! Smart-ID abil teostatud tehingud on juriidiliselt kehtivad ja seega on väga oluline, et su PIN-koodid võõrastesse kätesse ei satuks. Õpi oma PIN-koodid pähe!

  • konto loomisel vali PIN1 ja PIN2 koodideks sellised numbriühendid, mida sul on lihtne meelde tuletada ilma, et peaksid need kirja panema
  • ära jaga oma PIN-koode mitte kellegagi, ka mitte pereliikmetega
  • turvalisuse huvides ei salvesta meie süsteem sinu PIN-koode: neid ei saa hiljem muuta ega taastada juhul, kui oled oma PIN-koodid unustanud
  • just PIN-koodid on need, mis kaitsevad nutiseadme kadumise või varguse korral sinu andmeid, pangakonto ligipääse jms.

Smart-ID kaudu tehingute või autoriseerimise teostamisel küsitakse sinult PIN-koodi. Seda koodi kasutab Smart-ID rakenduses asuva privaatvõtme dekrüpteerimiseks. Saadud vastus saadetakse Smart-ID serverisse, kus lisatakse rakendusest tulnud võtmeosale serveripoolne krüpteeritud võti. Juhul, kui sisestatud oli korrektne PIN-kood, on tulemuseks kehtiv digitaalne allkiri ehk siis on sinu tehing, autoriseerimine vms kinnitatud. Kui sisestatud oli vale PIN, kehtivat digitaalallkirja ei väljastata: sisselogimine ebaõnnestub, tehing jääb kinnitamata, dokument allkirjastamata vms.

Smart-ID süsteem on ehitatud selliselt, et ründajatel poleks võimalik katse-eksituse meetodil kõiki võimalikke PIN-koodi kombinatsioone läbi proovida. Kui keegi seda üritaks, lukustaks Smart-ID server sinu PIN-koodid – esialgu ajutiselt, ent kui rünnak jätkub, siis püsivalt.

Kas sellest artiklist oli sulle kasu?